image 10
image 20
image 30
Tüp Bebek ve SGK desteği

Ülkemizde her 100 çiftten 15’i doğal yollarla çocuk sahibi olamıyor. Buna bağlı olarak da, yılda 80-85 bin civarında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Tüm dünyada tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında Türkiye, yedinci sırada yer alıyor.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, tüp bebek tedavileri ile ilgili güncel çalışmalar yapmayı sürdürürken, sürekli yenilen... Devamı

Endometriosis / Endometriozis

Endometriosis / Endometriozis
Çikolata Kistleri 

Endometriosis normalde sadece rahim iç zarında bulunan dokunun(gland ve stroma), bu alanın dışında da bulunma halidir. Endometriosis toplumda ortalama %10’a yakın bulunurken, bu oran kısırlık (infertilite) nedeniyle başvuran kadınlarda %30’a, kronik kasık-alt karın ağrısı çekenlerde %50’ye ulaşmaktadır. Hastalar en çok yirmili yaşlarda ve otuzlu yaşların başında teşhis edilirler. Ancak hastaların önemli bir grubu 20 yaş altındadır. Teşhis konduğunda yaklaşık on endometriosis hastasından yedisi hiç gebelik yaşamamıştır. Tipik olarak hastalar teşhis konulana kadar değişik uzmanlık alanlarına (dahiliye, üroloji, gastroenteroloji, genel cerrahi, acil hekimliği vb) bu şikayetleri nedeniyle defalarca başvurduklarını belirtirler. Bir çalışmada teşhis konulana kadar 6-7 yıla varan gecikmeler olabildiği belirtilmiştir. Bunun sebebi hastalığın tuttuğu organ ve bölgeye göre belirtilerin değişmesidir. En sık belirtiler adet sancısı, kasık ağrısı, ağrılı cinsel ilişki ve kısırlıktır. Mesane tutulumu varsa sık idrar, kanlı idrar, bağırsak tutulumunda ishal, kabızlık, beraberinde ağrı, makattan kanama gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir.

Endometriosis hastalığını teşhis etmede iki önemli hastalık şikayetine özel önem verilmelidir; Ağrı ve İnfertilite. Ağrı, adet sancısı, ağrılı ilişki, kronik kasık ağrısı, mesane veya bağırsak boşaltımında ağrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Genç kızlarda ilk adetten birkaç yıl sonra ortaya çıkan basit, birincil adet sancısı eğer giderek şiddetleniyorsa endometriosis akla gelmelidir. Özellikle her adette acil servise başvuracak kadar ağrısı olan hastalar dikkatli değerlendirilmelidir. Yıllarca ağrısız adet gören hastalarda sonradan adet sancısı başlamışsa endometriosis akla gelen ilk seçeneklerden biri olmalıdır.

Teşhis esnasında hastanın şikayetleri, pelvik muayene bulgularına ilave olarak  görüntüleme yöntemleri ve kan tetkikleri yardımcı olabilir. Normalde yumurtalık kanseri belirteci olan kanda  CA-125 ölçümü teşhis de faydalı olabilir. CA-125 değerlerinde yükselme tanıyı desteklemekte faydalı olabilir ancak başka hastalıklarda da testin yükselebilmesi ve testin normal çıktığı durumlarda da endometriosise rastlanılabilmesi nedeniyle  bu test tek başına yol gösterici ve spesifik değildir. Hastalık sadece karın iç zarında (peritonal), yumurtalıklarda (endometrioma) veya rektovajinal bileşkede (Derin İnfiltratif Endometriosis)karşımıza çıkabilir. Yumurtalıklarda oluşan çukulata kistleri (Endometrioma) ultrasonda tipik  görünüme yol açar ve endometriosis konusunda tecrübeli hekimlerce kolaylıkla teşhis edilir. Ancak endometriosisin ikinci formu olan derin infiltratif endometriosisde teşhisde  MR ve BT gibi görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra sigmoidoskopi gibi incelemeler  gerekebilir .

Tedavide tıbbi (Ağrı kesici, doğum kontrol hapları, progesteron, danazol, GnRH analog, antagonist, aromataz inhibitörleri) ve cerrahi yaklaşım birlikte veya tek başına kullanılabilir. Tedavi hastanın bulgu, beklenti, doğurganlık ve yaş durumuna göre BİREYSEL olmalıdır. Cerrahi tedavide laparoskopi altın standarttır. Laparoskopik tecrübe ve ekipman yetersizliği durumunda laparotomi uygulanabilir. Cerrahi yaklaşım infertil ve genç hastalarda konservatif iken, doğurganlığını tamamlamış, ileri yaş gruplarında ise kapsamlı tedavi (Rahim ve yumurtalıkların çıkartılması) tercih edilmelidir. Hastalığın kronik ve ilerleyici karakterde olması nedeniyle konservatif cerrahide hastalığın ileriki yıllarda tekrarlama olasılığı ve cerrahi esnasında over rezervinin azalabileceği  konusunda hastalar detaylı olarak bilgilendirilmelidir.

Endometriosis tedavisinde güncel yaklaşımlar