image 10
image 20
image 30
Tüp Bebek ve SGK desteği

Ülkemizde her 100 çiftten 15’i doğal yollarla çocuk sahibi olamıyor. Buna bağlı olarak da, yılda 80-85 bin civarında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Tüm dünyada tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında Türkiye, yedinci sırada yer alıyor.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, tüp bebek tedavileri ile ilgili güncel çalışmalar yapmayı sürdürürken, sürekli yenilen... Devamı

Histeroskopi

Histeroskopi

Histeroskopi Uygulamaları: Rahimde Perde(septum)/ Polip/Miyom/Yapışıklık/İnfertilite/Aşılama/Tüp Bebek Öncesı/Adet düzensizliği/Anormal Vajinal kanama/ Adet sonrası Lekelenme

Rahim içerisine bir kamera yerleştirilerek rahim iç zarının rahim içinin ve tüplerin giriş deliklerinin incelendiği aynı zamanda patolojik bir bulgu var ise aynı seansta tedavi edilebildiği bir görüntüleme, teşhis ve tedavi yöntemidir. 

Kullanılacak cihaza göre anestezi altında yapılabildiği gibi teşhis amaçlı kullanılan bazı modellerde hafif sedasyon yeterli olmaktadır. 

Histeroskopi tanısal amaçlı yapıldığı zaman rahim içerisinde normalin dışındaki polip, miyom(ur), septa(bölme), yapışıklık veya doğumsal anomaliler gibi yapıların teşhis ve tanınmasını sağlar. 

Teknik olarak jinekolojik muayene pozisyonunda uygulanır, tanısal amaçlı olanlar daha ince olmakla (5-10 mm) birlikte ameliyat amaçlı kullanılan operatif histereskoplar daha kalındır(10-12mm). 

Güvenli bir işlem olan histeroskopiden önce en az 6-8 saatlik oruç gerekmektedir. (Bir şey yenip içilmez, su dahildir.) İşlemden 2-4 saat önce vajinal yolla verilen bazı ilaçlarla rahim ağzı işleme uygun yumuşaklığa getirilir. Açılmanın yetersiz kaldığı durumlarda buji adı verilen metal çubuklarla istenilen genişlik sağlanır. 

Rahim içerisine özel bir sıvı veya gaz verilerek rahim duvarları birbirinden uzaklaştırılır, genişleyen rahim içindeki yapıların histeroskopi ile direkt olarak görüntülenmesi sağlanır. 

İçindeki kanallardan operasyonda kullanılacak makas, biyopsi forsepsi, yakalama forsepsi, lazer fiberi ve elektrocerrahi gibi enerji ile çalışan araçların geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. 

 Tanısal amaçlı kullanım sıklıkla kısırlık araştırması, tekrarlayan düşük sebebinin belirlenmesi, tüp bebek öncesi değerlendirme veya tekrarlayan IVF tüp bebek başarısızlıklarında, adet düzensizlikleri veya adet kanının azalması gibi durumların sebebini araştırmaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Operatif histereskoplar daha kalın olması nedeniyle genellikle anestezi ile kullanılır. Bu cihazlarla yukarıda bahsedilen durumlarda hem teşhis hem de tedaviyi aynı anda yapmak mümkündür. Bu cihazlarla aynı seansta miyom, polip, yapışıklık, gibi patolojiler çıkartılabilir, düzeltilebilir. Düşüğe yol açan bölme vb lezyonlar kesilerek rahim içi kavite normale döndürülür. 

Rahim içerisinde aşırı kanamaya yol açan polip, miyom gibi lezyonların çıkartılması dışında bazen aşırı kanamaya neden olan durum bütün rahim iç zarını ilgilendirmektedir. bu tüp durumlarda rahim iç zarına enerji verilerek rahim iç zarının tahrip edilmesi ile tedavi mümkündür. Bu tedaviye endometrial ablasyon denir. Bu tedaviyle bazı hastalarda rahimin cerrahi olarak çıkartılması (histerektomi) önlenebilir. 

Histereskopi işlemi adet bitiminden hemen sonraki günlerde yani rahim iç zarının ince olduğu dönemde yapılması idealdir. Tanısal amaçlı olanlar daha kısa olmakla birlikte,operatif histeroskopi yapılacak işe göre ortalama 15-45 dk içinde bitirilebilir. Bu işlem sonrası hasta bir süre takip edildikten sonra evine gönderilir. Ayaktan yapılan ve yatış gerektirmeyen bir tedavi yöntemidir. 

Tanısal histereskopide işleme bağlı risk yok denecek kadar azken operatif histereskopilerde ortalama %1 oranında komplikasyon meydana gelir. Cerrahın tecrübesi ve ekipmana göre bu risk çok daha az olabilir. Riskler arasında en sık görüleni rahim delinmesidir, genellikle işleme son verilmesi ile başka bir cerrahi müdehale gerek kalmadan kendi kendine iyileşir. Çok nadiren ciddi alerjik reaksiyonlar ve delinme sonrası karın içi organ hasarı görülebilir. Histeroskopi sonrası sulu pembe akıntı görülmesi ve hafif kramp girmesi normaldir. Rahim ağzı genişletildiği için rahim enfeksiyona karşı daha savunmasızdır bu nedenle histeroskopi sonrası 7-15 gün cinsel ilişkiden kaçınılmadır. 

 

GENEL HISTEROSKOPI NEDENLERİ

* Anormal kanamaya yol açan polip veya miyom varlığında 
* Doğuştan olan rahim anomalleri. Rahimde perde
* Rahim içi yapışıklıklarda
* Tekrarlayan gebelik kayıplarında
* Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında
* Tüp bebek öncesi rahim içini değerlendirmede 
* Rahim içine kaçmış spiral vb. yapıların çıkartılmasında
* Uç kısımları kapalı olduğu düşünülen tüplerin açılması amacıyla
tüplere ince kanül yerleştirme amacıyla 
* Gebelikten koruyucu tıkaç yerleştirmede
* Ultrason veya rahim filminde anormal bulgu görüldüğünde
doğrulamak amacıyla