image 10
image 20
image 30
Tüp Bebek ve SGK desteği

Ülkemizde her 100 çiftten 15’i doğal yollarla çocuk sahibi olamıyor. Buna bağlı olarak da, yılda 80-85 bin civarında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Tüm dünyada tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında Türkiye, yedinci sırada yer alıyor.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, tüp bebek tedavileri ile ilgili güncel çalışmalar yapmayı sürdürürken, sürekli yenilen... Devamı

Gebelikte Cerrahi Girişim

Gebelikte Cerrahi Girişim

Gebelikte ameliyat yapılır mı? 

- Gebelikte zorunlu hallerde uygun  şartlar sağlanarak ameliyat yapılabilir.

Tipik olarak yumurtalık kistleri, kitleleri, apandisit, safra kesesi, ameliyatları gebelik sırasında zorunlu olarak yapılabilir işlemlerdendir. Tüm hastaların ortak korkusu erken doğum veya düşük tehlikesi ve kullanılan ilaçların bebeğe olası zararlı etkileridir.

Bu tür cerrahi girişimler için en uygun olan zaman ikinci 3. aylık evredir. Yani 4-6 ay arasındadır. İlk 3 ay yapılmama nedeni, düşük tehlikesinin olması ve zaten düşecek olacak gebeliklerin sonlanmasını beklenmelidir.

En uygun  ve güvenli zaman 2. üç aylık evredir. Erkendoğum riski göz önüne alınarak gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. Gebelik sırasındaki kitleleri ve patolojik durumları değerlendirmede en güvenli yöntemler ultrason ve MR dir. Acil durumda yarar-zarar dengesi gözetilerek karın röntgeni çekilebilir.

Gebelikte kadın hastalıkları ile ilgili olarak ameliyatler en çok;

- Yumurtalık kist ve tümörleri

- Tüplerin dolanması

- Tüplerin apseleşmesi

- Büyüyen, şekil değiştiren veya iltihaplanan miyomlar nedeni ile yapılabilir.

Gebelikte cerrahi açık yada kapalı (laparoskopi) yöntemle yapılabilir. Ancak kapalı cerrahi hem ameliyat başarısı hem iyileşme süreci hem ayağa kalkma süresi hemde estetik açıdan daha iyi sonuç vereceği için tercih edilmelidir.

Laparoskopik cerrahi ile ameliyat riskleri diğer açık ameliyatlara oranla daha azdır. Kesik ve ağrı daha az olur ve hasta rutin hayatına son derece kısa bir sürede dönebilecektir. 

Bu tür operasyonlarda bağırsak hareketleri çok kısa sürede normale döner, ağrı kesicilere daha az ihtiyaç duyulur ameliyet komlikasyonları açık cerrahiye göre daha az görülür.Ancak cerrahinin başarısı  ve komlikasyonların az olması laparoskopik cerrahi yapan kişiye göre değişkendir. Bu tip gebelerde cerrahi özellikle uzun yıllardır ileri düzeyde laparoskopi yapan tecrübeli cerrahlar tercih edilmelidir.

Günümüzde gebelerde apandisit, safra kesesi ve tüplerde olan sorunlar, deneyimli ellerde, laparoskopik yöntemle son 15-20 yıldan beri güvenle çözülebilmektedir.

Gebeler ameliyat sırasında, bebeğin vena kava inferior adı verilen karındaki ana toplardamara basısını önlemek amacı ile sırtüstü yerine sol yan pozisyonda yatırılmalıdır. Önlem olarak bu tür gebelere gerekirse ameliyat sürecinde varis çorabı giydirilir veya aralıklı basınçlı (pnömatik) sıkıştırma cihazı uygulanır. Gebelikte, apandisit, safra kesesi, böbrek, böbreküstü bezi ve dalak ameliyatları laparoskopik yöntemle güvenle gerçekleştirilebilmektedir.

 Laparoskopi | Gebelikte cerrahi girişim | gebelerde ameliyat | erken düşük | erken doğum | hamilelikte ameliyat