image 10
image 20
image 30
Tüp Bebek ve SGK desteği

Ülkemizde her 100 çiftten 15’i doğal yollarla çocuk sahibi olamıyor. Buna bağlı olarak da, yılda 80-85 bin civarında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Tüm dünyada tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında Türkiye, yedinci sırada yer alıyor.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, tüp bebek tedavileri ile ilgili güncel çalışmalar yapmayı sürdürürken, sürekli yenilen... Devamı

Tüp Bebekte Merak Edilenler

Tüp Bebekte Merak Edilenler

1- Çocuk isteği ile doktora ne zaman başvurulmalıdır ?

Düzenli adet gören, bilinen bir rahatsızlığı olmayan ve eşinin sperm sonuçları normal olan çiftlerde (veya öyküsünde testisleriyle ilgili travma veya herhangi bir hastalığı olmayan), kadın yaşı 34 veya altında ise 1 yıl beklenebilir. Kadın yaşı 35-38 yaş arası ise bu bekleme süresi 6 ayı geçmemelidir. Kadın yaşı ileri veya beraberinde bir takım rahatsızlık içeriyorsa veya erkekte sperm parametrelerinde bozukluk varsa bu süreleri beklemeden doktora başvurmaları gerekmektedir.

2- Mikroenjeksiyon ile klasik tüp bebek arasında ne fark vardır ?

Klasik tüp bebekte her bir yumurtaya 50-100bin sperm eklenerek spermlerin kendi hareketleri ile yumurtayı döllemeleri beklenir. Mikroenjeksiyonda ise olgun yumurtanın kabuğu soyularak mikromaniplatör aracılığı ile sperm yumurtanın içine sokulmaktadır. Bu işleme mikroenjeksiyon denir. 

3 - Tüp bebek kaç yaşına kadar yapılabilir ?

Kadında yumurta rezervi yeterli olduğu sürece tüp bebek tedavisi yapılabilir. Ancak 35 yaş altında gebelik başarısı yüksek iken yaş arttıkça başarı şansı azalmaktadır. 40 lı yaşların üzerinde %15-20 gibi başarı elde edilirken, 44 yaş ve üzerinde başarı şansı 0'a yaklaşmaktadır.

4- Tüp bebek tedavisi hangi aşamalardan oluşmaktadır?

a) Anne adayının tedavi yapacak hekimce detaylı şekilde değerlendirilmesi, önceki tedavilerin incelenmesi, ön hazırlıkların yapılması

b) Bireysel olarak planlanan doz ve protokollerle yumurtaların olgunlaştırılması ve çatlatılması. 

c) OPU Yumurtaların toplanması işlemi.

d) Embrio transferi 

e) Transferin 12. günü gebelik testi ile sonucun öğrenilmesi. 

5 -Tüp bebek tedavisi veya aşılama amaçlı kullanılan hormon tedavileri yumurtalık rezervini azaltır mı ?

Hayır  bu tüp tedaviler yumurta rezervini etkilemez. 

6 - Hormon tedavileri menopoz yaşını etkiler mi ?

Hayır etkilemez ancak yapılan cerrahi girişimler, sigara kullanımı, radyasyon ve kemoterapi tedavisi gibi süreçler menopoz yaşını etkiler.

7 - Adet başında sayılan yumurta sayısı embriyo kalitesini gösterir mi / Kaliteli embriyo olacağı anlamına gelir mi?

Hayır adet başında tespit edilen antral folikül sayısı yumurta rezervini gösteren bir ölçüttür. Tedaviye verilecek yanıtı ve uygulanması gereken dozu kabaca belirler. Ancak yumurta kalitesini gösteren bir test yoktur. İleri kadın yaşı ve başlangıçdaki yumurta sayısının az olması yumurta kalitesinin çok iyi olmayabileceğini düşündürür.  

8 - Transfer edilecek embriyo sayısı nasıl olmalıdır ?

Daha önce bir limit olmamasına karşın 2010 yılında çıkan yasayla mümkün olduğunca tek embriyo transferi bazı durumlarda (yumurta kalitesinin kötü olduğu, ileri yaş, ileri derecede endometriozis gibi) ise 2 embriyo tercih edilmektedir.  

9 - Tedavi sırasında cinsel perhiz gerekir mi ?

Sadece yumurta toplama işlemi öncesi 3-5 gün cinsel perhiz gerekmektedir, bunun nedeni ise sperm sayı ve hareketliliğinin optimal olmasıdır. Transfer sonrası cinsel perhiz konusunda ise hekiminize danışmanız önerilir.

10 - Oluşan gebeliklerin doğuma gitme süreci ne kadardır ?

Tüp bebek tedavisinin amacı canlı doğum elde etmektir. Eldi edilen gebeliklerin %10-20si çeşitli nedenlerle kaybedilebilir. Canlı doğum oranı tedavi edilen hasta başına veya transfer edilen embriyo başına değişmektedir. 

11 - Tüp bebekte dış gebelik olur mu?

Normal yoldan gebe kalındığında dış gebelik oranı %1.2 dir. Nadiren tüp bebek uygulaması sırasında embriyo transferi sonrası embriyo tubaya yerleşerek, dış gebelik gerçekleşebilir; %0,5. Tüp bebek tedavisi sırasında hem dış gebelik hem de aynı zamanda rahim içerisinde gebelik gerçekleşebilir. Heterotopik gebelik adı verilen bu durum normalde 30.000/1 görüşürken; tüp bebek uygulamarnda 1000/1'e kadar yükselebilir.

 

12 - Tüp bebek tedavisi kaç gün sürer ?

Ortalama 8-10 günlük indiksiyon, ilaç kullanımı sonrası; yumurta toplanması ve embriyo transferi de dahil edilecek olursa; 14-16 gün civarı sürmektedir. Embriyo transferinden 12 gün sonra yapılacak gebelik testini de dahil edersek ortalama 1 ay denebilir. 

13 - Tüp bebek kaç kez yapılmalıdır ?

Tüp bebek tedavisi bu işte uzmanlaşmış hekimlerce ve iyi laboratuvar şartlarına sahip merkezlerde yapılması durumunda ilk 3-4 uygulamada çoğunlukla gebelik elde edilir. Ancak istatistik olarak 3 uygulama sonrası gebelik elde edemeyenlerde gebelik şansı giderek azalmaktadır.  

14 - Tüp bebek işleminde başarı oranı nedir / neye bağlıdır ?

Tüp bebek tedavisinde başarı;

a) Hastanın yaşı

b) Tedavi öncesi değerlendirmeyi yapan ve tedaviyi üstlenen hekimin başarısı

c) Laboratuvarın ve embriyolojik ortamın kalitesine bağlıdır.

Tüp bebek tedavisinin bu işte uzun yıllardır tecrübeli uzmanlaşmış hekim ve laboratuvarca yapılması şansınızı en iyi hale getirecektir. Bu şartların optimal olduğu durumlarda tüp bebekte başarıyı etkleyen en önemli tfaktör kadının yaşı, yumurtanın sayı ve kalitesi, rahim iç zarının cevabı ve sperm kalitesine göre değişmektedir. 35 Yaş altında başarı şansı %50-60 arasındayken, 40 lı yaşlardan sonra oran %20'nin altındadır. Ancak bu oranlar genel olarak tedavi ve başarı bireysel olarak değişkendir.

 15 - Tüp bebek sonucu gebe kalınırsa, doğum sezeryanla mı olmalıdır ?

Halk arasında yalnışlıkla normal doğum diye adlandırılan doğum şekli vajinal doğumdur. Karın yoluyla doğum anlamına gelen, sezeryan belli hastalarda tek tedavi yöntemi olduğu gibi hayat kurtarıcı olabilir, ancak aksi durum olmadığı sürece tüp bebek te dahil olmak üzere hastalarda vajinal yol ilk tercih olmalıdır.

Ancak sezeryan endikasyonu obstetrik kurallara göre konmalıdır. Her tüp bebek vakasının sezeryan olması gerekmez. Bunun yanı sıra uzun yıllardır çocuk özlemi çekmiş aileler daha kısa ve daha güvenli olduğu düşüncesi ile çoğunlukla sezeryanı tercih etmektedirler.