image 10
image 20
image 30
Tüp Bebek ve SGK desteği

Ülkemizde her 100 çiftten 15’i doğal yollarla çocuk sahibi olamıyor. Buna bağlı olarak da, yılda 80-85 bin civarında tüp bebek tedavisi yapılıyor. Tüm dünyada tüp bebek tedavisi yapılan ülkeler arasında Türkiye, yedinci sırada yer alıyor.

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı, tüp bebek tedavileri ile ilgili güncel çalışmalar yapmayı sürdürürken, sürekli yenilen... Devamı

İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

Normal Mesane Fonksiyonu 

Mesane hem elastik depo hem de pompa görevi görmektedir. Üretra bir kanal görevi görür. Üretra ve mesane fonksiyonlarının koordinasyonu gerekmektedir. İnternal üretral sfinkter(IUS) sirkumfrensiyal, istemsiz çalışan düz kastır ve istemli çalışan sirkumfrensiyal bir düz kas olan eksternal üretral sfinkter ile çevrilidir. Üretral fonksiyon ayrıca artmış intra ambluminal basınç ve pelvik taban kaslarının kontraksiyonu esnasında üretrayı sıkıştıran statik destek dokuları tarafından da kuvvetlendirilmiştir. 

Mesanenin iki temel fonksiyonu vardır. İdrarı depolamak ve uygun olduğunda boşaltmak. Mesane tam dolu olduğunda pelvik sinirdeki afferent aktivite miksiyon(işeme) refleksini uyarır.

Üriner depolama bozuklukları tek başına veya çok faktörlü olabilir. Benzer olarak sık idrara çıkmak ve ani işeme hissi gibi semptomlar üriner kontinansla ilişkili veya ilişkisiz olabilir.

Tanımlar

1- Frequency: 24 saatlik bir periyotta 8 den fazla idrara çıkma.

2- Urgency: Ertelemesi güç olan, ani, güçlü işeme isteği.

3- Noktüri: Gece acil işeme isteği ve uykudan uyanma isteği.

4-Enrezis: Yetişkinlerde uyku esnasında istemsiz olarak idrar kaçırma (yatak ıslatma).

Aşırı Aktif Mesane

Klinik bir durumdur. Ürodinamik test ile gösterilebilen detrüssör kasımın uygunsuz kontraksiyonundan ileri gelir. 40 lı yaşlardan sonra kadınlarda sık görülmeye başlayan bu durum daha ileriki yaşlardaki kadınlarda %60 lara kadar ulaşmaktadır.

Ani sıkışma hissi işeme zorunluluğu hissetme mesane kasılmalarına bağlı olarak idrarını tutamamak ve kaçırmakla ortaya çıkan klinik bir durumdur.

Aşırı aktif mesanenin tedavisi oral, trasndermal veya intravesikal ilaç tedavisi ile sağlanırken istemsiz detrüssör kontraksiyonlarını baskılayarak da düzenlebilir.

Davranışsal tedavi olarak da miksiyonlar arasındaki intervaller kademeli olarak arttırılarak miksiyonun programlanmasını kapsar. Mesaneyi çalıştırma alıştırmaları olarak kabul edilir.

Neden idrar kaçırılır?

 • İlerleyen yaş
 • Fazla kilolu olmak, obezite
 • Kalıtımsal sebepler
 • Kabızlık
 • İdrar yolu enfeksiyonları (kadınlarda sistit, mesane iltihabı)
 • Vajinal enfeksiyonlar
 • İdrar taşları ve tümörleri
 • Zor doğumlar
 • Menopozla ilişkili hormonal değişiklikler
 • Şua tedavisi
 • Sinirsel hastalıklar
 • Kadınlarda devamlı idrar kaçırmaya sebep olan mesane-vajina arasında ya da böbrekle mesane arasındaki idrar borusu (üreter) ile vajina arasında oluşacak anormal birleşmeler
 • Vajina arasında oluşacak birleşmeler
 • Kontrolsüz şeker hastalığı
 • Alkolizm
 • Adele gevşeten, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, sakinleştirici, depresyona karşı alınan ilaçlar, alerji ilaçları da idrar kaçırmaya sebep olabilir.
 • Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar vb)

İdrar kaçırma problemleri istem dışı gerçekleşen az ve çok miktarda idrar yapmalardır. Hasta; damlatma, kesik kesik idrar, idrar yaparken duraksama, sık idrara çıkma ve idrarını tutamama gibi şikayetler yaşıyorsa cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleri hakkında konunun uzmanı bir doktora başvurmalıdır. 

İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

1. Cerrahi olmayan yöntemler

Konservatif tedavi
Kegel egzersizleri
Biofeedback
FES
Vajinal koniler
Manyetik İnnervasyon
İlaç tedavisi

Biofeedback Yöntemi:

Fizyolojik olayların bir ekran ve ses düzeni aracılığı ile görsel ve işitsel sinyaller halinde yansıtılmasıdır. Biofeedback yönteminde hasta  elektrik stimülasyonun yöntemine göre daha bağımsızdır. Aktif bir yöntem  olduğundan kas gücü artışı daha fazladır. Haftada 3 kez 25-35 dakika toplam  10-20 seans sonrasında olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Vajinal Kon:
Vajinal kon uygulaması, hem kegel egzersizlerini öğrenmek için hem de kas gücünü  artırmak için kullanılmaktadır. Konlar günde 2 defa 15 dakika boyunca vajinaya uygulanır. Kon etrafına pelvik kasların kontraksiyonunu sağlayarak Üriner İnkontinansta faydalıdır. Pelvik taban kasları güçlendirilerek konun ağırlığı  kademeli olarak artırılır.

Manyetik İnnervasyon: 
Manyetik dalgalarla pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik dalgalar ile uyarılmaktadır. Bu uyarı üretral ve anal sfinkter fonksiyonları artırmakta, mesane kasılmasını azaltmakta ve pelvik taban kaslarını güçlendirmektedir.

Kegel egzersizleri:
Pelvis, tıpta leğen kemiklerimiz arasında kalan anatomik bölgedir. Bu bölgede organlar ve çok sayıda kaslar vardır. Pelvisin tabanını oluşturan kaslar, leğen kemikleri arasında kurulmuş bir hamak gibidir ve pelvis içindeki organları(rahim, mesane, rektum) taşır. Bu kasların eğitimi idrar yaparken, bu bölge kaslarının sıkılması ile idrar akımının durdurulması ve bir süre tutulması sonrasında tekrar gevşetilmesini kasteder. Hasta idrarını yaparken belli sayıda idrarını tutup bırakma şeklinde egzersiz yapmalıdır.

2.Cerrahi yöntemler

İdrar kaçırma olayı olan hastaların büyük bır grubu cerrahi tedaviye başvurmak zorundadır. Yukarıda anlatılan yöntemler az miktarda hastada faydalı olur ancak tedavi yöntemleri bırakılınca idrar kaçırmaları genellikle geri dönmektedir. Bu nedenle idrar kaçırma şikayeti olan hastaların büyük bir yüzdesi hayatı boyunca bir veya daha fazla sayıda idrar kaçırma önleyici cerrahiler geçirecektir.

Ameliyat ile idrar kesesi ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek istem dışı idrar kaçırma ortadan kaldırılmalıdır. Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemleri mevcuttur. İdrar borusunun altına açıyı düzeltmek amacı ile vücut için herhangi bir zararlı etkisi olmayan destekleyici bir bant gevşek olarak yerleştirilir. Bu bant idrar boynunun altını destekleyerek öksürmek veya hapşırmakla karın içi basıncı arttığında ortaya çıkan idrar kaçma durumunu engeller. TVT veya TOT kısaltmaları ile ifade edilen bu tip asıcı ameliyatlar ile idrar kaçırmada % 90’lar civarında  başarılı bir düzelme sağlanır. Bu tip bir ameliyat uygulaması sonucunda hastalar sıklıkla aynı gün taburcu edilir. Hasta aynı zamanda rahim ameliyatı ve benzeri karın içi bir operasyon geçirecekse bu tip hastalarda BURCH operasyonu ve diğer ablominal idrar kaçırma operasyonları tercih edilmelidir. Ancak sadece idrar kaçırma şikayeti olan hastalarda ayakta 1 saatten az süren vajina yoluyla yaptıgımız TVT, TOT gibi cerrahileri tercih edilmelidir. İdrar kaçırma operasyonlarında en önemli nokta ilk yapılıcak cerrahinin düzgün ve başarılı olmasıdır. Çünkü başarısız cerrahi girişimler sonrasında tekrar yapılan ameliyatların hem başarısı düşük hemde hasta memnuniyeti düşük olmaktadır.

Merkezimizde idrar kaçırma ameliyatları sırasında zor doğumlardan kalan perine yırtıkları, vajinal genişlemeler ve deformasyonlarda aynı seansta başarıyla opere edilmektedir. İdrar kaçırma problemi olmayan ama bu tür sarkma şikayeti olan hastalarda yine cerrahi daraltma yöntemiyle tedavi edilmektedir.